ધોરણ 12 પાસ પર ઇન્ડિયન નેવી દ્વારા અગ્નિવીર ની ભરતી જાહેર

ભારતીય નૌકાદળ અગ્નિવીર ભરતી 2022: ભારતીય નૌકાદળે અગ્નિપથ યોજના હેઠળ નાવિક અગ્નિવીરની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો 08 ડિસેમ્બર 2022 થી 17 ડિસેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા અગ્નિવીરની બીજી બેંચ માટે કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે ત્રણેય સેનાઓમાં અગ્નિશામકોની ભરતી માટે અગ્નિપથ યોજના લાગુ કરી છે. આ યોજના હેઠળ દેશના 17.5 થી 23 વર્ષની વયના યુવાનો સેનાની ત્રણેય પાંખમાં ફાયર ફાઇટર તરીકે જોડાઈ શકશે.

ભારતીય નૌકાદળ અગ્નિવીર ભરતી 2022

ઇન્ડિયન નેવી દ્વારા નાવિક ની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરી દેવામાં આવી છે. નેવીમાં 1400 નાવિકો ની ભરતી કરાશે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. ઇન્ડિયન નેવીમાં અગ્નિવીરો ની ભરતી 4 વર્ષ માટે કરવામાં આવશે. 4 વર્ષ બાદ 75% અગ્નિવીરો ને નોકરીમાંથી છુટા કરી દેવામાં આવશે.

પોસ્ટ નું નામ

  • નાવિક (અગ્નિવીર) પુરુષ
  • નાવિક (અગ્નિવીર) મહિલા

કુલ જગ્યાઓ

1400

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • માત્ર અપરિણીત ઉમેદવારો માટે.
  • 10+2 ની મધ્યવર્તી પરીક્ષા ગણિત, ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે નીચેના વિષયોમાંથી કોઈ એક સાથે રસાયણશાસ્ત્ર / જીવવિજ્ઞાન / કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન.

ઉમંર મર્યાદા

ઉમેદવાર ઉંમર 17.5 થી 23 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

ભરતી પ્રક્રિયા

ઉમેદવાર ની પસંદગી નીચેના ધારા ધોરણ મુજબ કરવામાં આવશે:

  • ઓનલાઈન ટેસ્ટ
  • શારીરિક કસોટી
  • મેડિકલ ટેસ્ટ
  • ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને
  • ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ

અરજી પ્રક્રિયા

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.joinindiannavy.gov.in પર જઈને તારીખ 08 ડિસેમ્બર થી 17 ડિસેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

અગત્યની લીંક

અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment