Anyror Gujarat: વર્ષો જૂના જમીન રેકર્ડ મેળવો ઘરે બેઠા ચપટી વગાડતાં મળશે, કોઈની ગરજ કરવાની જરુર નહીં પડે

તમારી જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારા મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા : 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન, ગુજરાત સરકારના Revenue Department દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઇન બનાવવામાં આવેલ છે. Gujarat E Dhara તરીકે ઓળખાતી ડીજીટાઈઝેશન સિસ્ટમને ભારત સરકાર તરફથી પ્રશંસા મેળવી છે. આ સિસ્ટમને e-Governance Project માટે એવોર્ડ પણ મળેલો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિત માટે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. હવે રાજ્યના ખેડૂતો મહેસૂલી રેકોર્ડ એટલે Land Record નમૂના 7/12, 8-A, 6 વગેરે Download કરી શકાશે. આ ડીજીટલ સાઇન્ડની નકલ AnyRoR Anywhere Portal અને iORA portal પરથી મેળવી શકાશે.

AnyRoR પોર્ટલ ગુજરાત- હાઇલાઇટ્સ

આર્ટિકલનું નામ AnyRoR 7/12 Utara Online
સેવાનો ઉદ્દેશ ગુજરાતના ખેડૂતો પોતાની જમીનના ૬, ૭/૧૨ અને ૮-અ, ઉતારા
ભાષા ગુજરાતી
Official Website AnyRoR anyror.gujarat.gov.in
Official Website i-ORA iora.gujarat.gov.in
Anyror Gujarat

7/12 ના ઉતારા અને 8-અ માહિતી

જે ખેડૂત મિત્રો પોતાના માલિકીના જમીન ધરાવે છે તે દરેક જમીન 7 12 8અ ના ઉતારા માં નોંધાયેલ હોય છે.તો આજે આપણે 7/12 8અ ગુજરાત online ની વિગત વાર ચર્ચા કરીશું.

નમૂના 7 એટલે કે સર્વે નંબર જે પોતાની માલિકીનો હોય છે જેમાં ખેડૂતનું નામ, જમીનાનો પ્રકાર, જમીનનું ક્ષેત્રફળ અને જમીનાનો આકાર દર્શાવેલ હોય છે અને જમીનના આ ઉતારા દ્વારા ખેડૂત પોતાના પાક પર કોઈપણ બેન્ક માંથી લોન મેળવી શકે છે

નમૂના નંબર 12 એ આમ જોવા જઈએ તો 7 અને 12 બને ભેગા જ છે બસ ફરક એટલો છે કે ગામના નમૂના નંબર 12 માં કૂવો, બોર કે ઝાડ જે સર્વ નંબર માં અત્યારેની સ્થિતિ જોતા જોવા મળે છે તો તેની નોંધણી નમૂના નંબર 12 માં થાય વધુમાં સિંચાઈ ના દરેક સ્ત્રોત આ નમૂના માં નોંધાયેલ હોય છે. જો તમારે લાઈટ કનેક્શન ની જરૂર પડે ત્યારે આ ઉતારની ખાસ જરૂર પડે છે

8 અ ને કહીએ તો એક પ્રકારનું ખાતું છે જેમાં દરેક સર્વે નંબર ની માહિતી મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે એ એક અનુક્રમણિકા છે જેમાં દરેક પાઠ ( સર્વે નંંબર) ની માહિતી મળી જાય છે.

મિત્રો હવે તમે 7/12 8અ ગુજરાત online ના ઉતારા શું છે એતો ખબર પડી ગઈ હશે. હવે આપણે AnyRoR Anywhere અને iORA portal પોર્ટલ શુ છે અને 7/12 ની નકલ online print કેવી રીતે મેળવશું તેની માહિતી જોઈશું.

કયુઆર કોડ થી મેળવો નકલ

સૌ પ્રથમ ડીજિટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પર જાઓ. ત્યાં ચોથા નંબર પર VIEW LAND RECORD – RURAL પર ક્લિક કરો. ક્લિક કર્યા બાદ નીચે Select any one ( (કોઇ એક પસંદ કરો) એવુ લખેલું હશે. ત્યાં ક્લિક કરવાથી વિવિધ પ્રકારની વિગતો ખુલશે. આ વિગતોમાંથી જે પણ મહેસૂલી નમૂનાની વિગત જોઈતી હોય તેને સિલેક્ટ કરો.

કોઇપણ વ્યક્તિ ડિજિટલી સાઇન્ડ નકલ ઓનલાઇન મેળવી શકશે તેમણે ઉમેર્યું કે, જમીન માટેનુ મહત્વનું રેકર્ડ ગામ નમુના નં.6, 7/12, 8-અ ની અધિકૃત નકલો હાલે જે તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્રો / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ થાય છે, તે હવે કોઇપણ વ્યક્તિ ડિજિટલી સાઇન્ડ (Digitally Signed) નકલ ઓન-લાઇન મેળવી શકશે, તથા આ નકલ ઉપયોગ માટે અધિકૃત ગણાશે. આ માટે ભરપાઇ કરવાની થતી નકલ ફી પણ ઓન-લાઇન ભરવાની રહેશે. ડીજિટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. આ નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે. જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાતરી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યક્તિ તથા સંસ્થા કરી શકશે.

AnyROR @ anywhere પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ

 • 7/12 ઉતરા ગુજરાત
 • જૂની સ્કેન કરેલી VF-7/12 વિગતો
 • VF-7 સર્વે નંબરની વિગતો
 • VF-8A ખાતાની વિગતો
 • 8-અ એક્સ્ટ્રેકટ
 • જમીનનો રેકોર્ડ ગુજરાત
 • ઑનલાઇન મ્યુંટેશન
 • મ્યુંટેશન માટે 135-D નોટીસ
 • મહિના-વર્ષ દ્વારા એન્ટ્રી લીસ્ટ
 • સંકલિત સર્વે નંબર વિગતો
 • માલિકના નામ દ્વારા ખાતાની વિગતો જાણો
 • માલિકના નામ દ્વારા સર્વે નંબર જાણો
 • જાહેર કરાયેલ ગામ માટે જૂનામાંથી નવો સર્વે નંબર
 • નોંધ નંબરની વિગતો
 • VF-6 એન્ટ્રી વિગતો
 • જૂની સ્કેન કરેલી VF-6 એન્ટ્રી વિગતો
 • મહેસૂલ કેસની વિગતો

7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો આ રીતે

 • સૌપ્રથમ મહેસુલ વિભાગના AnyRoR (anyror.gujarat.gov.in) તથા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in/) પર પોર્ટલ પર જાઓ.
 • AnyRoR અથવા i-ora પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ “Digitally Signed RoR/ડિજિટલ સાઇન્ડ ગામ નમૂના નંબર” પર ક્લિક કરો.
 • તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • વેબસાઈટની પેજમાં દેખાતા Captcha Code વાંચીને તેની નીચેના ટેક્સબોક્ષમાં દાખલ કરો. જો captcha code વાંચી શકાય એમ ન હોય તો “Refresh Code” પર ક્લિક કરો. જેથી નવો કોડ સ્ક્રીન પર આવશે.
 • કેપ્ચા કોડ નાખ્યા બાદ “Generate OTP” પર ક્લિક કરો. OTP જનરેટ કરવાથી તમારા દ્વારા દાખલ કરેલા મોબાઈલ નંબર પર વેરિફિકેશન કોડ આવશે.
 • મોબાઇલ નંબર પર પર આવેલા વેરિફિકેશન કોડ Textbook મા દાખલ કરીને “Login” પર click કરો.
 • Login પર click કર્યા બાદ ડિજિટલી સાઇન્ડ ગામ નમૂના મેળવવા માટેનું ફોર્મ ઓપન થશે.
 • ગામ નમૂના નંબર મેકવાવા માટે તમારો જિલ્લો, તાલુકો અને ગામ પસંદ કરવાનું રહેશે. જેમાં સર્વે નંબર / બ્લોક નંબર / ખાતા નંબર / નોંધ નંબર પસંદ કરી “Add Village Form”પર click કરો.
 • તમારે જરૂરી ગામ નમૂના નંબર ની વિગતો એક પછી એક ઉપર જણાવેલ મુદ્દા નંબર- 8 મુજબ “Add Village Form” પર click કરી યાદી તૈયાર કરો.
 • ત્યારબાદ ગામ નમૂના નંબરની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તેની જરૂરી ચકાસણી કરી “Procced For Payment” પર click કરો.
 • હવે “Procced For Payment” પર ક્લિક કર્યા બાદ જો કોઈ સુધારો કરવો હોય તો “Cancel Request” પર ક્લિક કરો.
 • .જો તમામ માહિતી બરાબર હોય તો “Pay Amount” પર click કરી જરૂરી રકમની ચૂકવણી ઓનલાઇન કરો.
 • નોંધ:- A) ગામ નમૂના માટે ફી Online જ ભરવાની છે. B) ઓનલાઈન રકમ ભરતાં પહેલાં ઓન-લાઈન પેમેન્ટ કરવા અંગેની પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી.
 • પેમેન્ટની ચુકવણી કર્યા બાદ ડિજિટલ ગામ નમૂના નંબર Download કરવા માટે સ્ક્રીન પર મળશે. જેમાં “Download RoR” પર ક્લિક કરીને ડીજીટલ ગામ નમૂના ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 • નોંધ:- A) જો રકમની ચુકવણી કર્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર થયેલા ન હોય તો “Generate રોર” પર ક્લિક કરી ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર કરો.
 • ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તમારા login માં 24 કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ત્યારબાદ લોગીનમાંથી રદ થશે.
 • Digital Gam Namuna Number માં ડીજીટલ સાઇન્ડ હોય છે. અને તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ય કરેલી નકલ છે.
 • ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબરમાં દર્શાવેલ QR Code સ્કેન કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા તેને સર્વરની કોપીની ખરાઈ તેમજ ચકાસણી કરી શકશે.