ધોરણ 10 થી ગ્રેજ્યુએટ સુધી તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને મળશે શિષ્યવૃત્તિ : ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023

ધોરણ 10 થી ગ્રેજ્યુએટ સુધી તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને મળશે શિષ્યવૃત્તિ : ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023
www.digital Gujarat.gov.in Scholarship | Digital Gujarat Registration | Gujarat.gov.in login | Digital Gujarat Scholarship helpline number | Digital Gujarat Scholarship 2022-23 login | Digital Gujarat Scholarship 2022-23 | Digital Gujarat Scholarship 2023 Last date | Digital Gujarat tablet । ડિજિટલ ગુજરાત | ડિજિટલ ગુજરાત gov | ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ | ડિજિટલ ગુજરાત portal | ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ | ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023

સહાય નું નામ ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022
લાભાર્થીઓ ગુજરાતના વિધ્યાર્થીઓ
સતાવાર સાઈટ https://www.digitalgujarat.gov.in/
ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પલાઇન નંબરસંપર્ક નંબર: 18002335500

લાભ કોણ લઇ શકશે

સમાજના પછાત વિભાગમાંથી આવતા તમામ પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક પહેલ છે. ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ દ્વારા, કોઈપણ સંસ્થા હેઠળ વિવિધ પ્રકારના અભ્યાસક્રમો ચલાવતા વિદ્યાર્થીઓ આ યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. સરકાર આ પોર્ટલ હેઠળ લગભગ 34 પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ ઓફર કરી રહી છે. દરેક શિષ્યવૃત્તિમાં પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ અનુસાર માપદંડ હોય છે.

પોર્ટલ અને અગત્યની તારીખ

ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ધોરણ 11-12, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, પીએચડી,એમફીલ કક્ષાના અભ્યાસક્રમની વર્ષ 2023 ની શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે Digital Gujarat Portal પર તારીખ 15 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 28 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવા માટે ઉપયોગી દસ્તાવેજ

 • જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • બેંક પાસબુકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ
 • વર્તમાન અભ્યાસક્રમના વર્ષની ફીની રસીદ
 • અગાઉની શૈક્ષણિક માર્કશીટનું સ્વ પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર
 • બ્રેક એફિડેવિટ (જો બ્રેક ગેપ એક વર્ષથી વધુ હોય તો)
 • હોસ્ટેલ પ્રમાણપત્ર (માત્ર હોસ્ટેલર વિદ્યાર્થી માટે)
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ અધિકારી)(સરકારી કર્મચારી માટે ફોર્મ નં. 16 જરૂરી)
 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
 • શાળા/કોલેજનું વર્તમાન વર્ષનું બોનાફેડ પ્રમાણપત્ર

અરજી કેવી રીતે કરવી

 • ડિજિટલ ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ ખોલો
 • મેનુ બારમાં ઉપલબ્ધ “ નોંધણી ” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 • નોંધણી ફોર્મ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર દેખાય છે જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડ દાખલ કરો
 • હવે કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને સેવ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 • તમને ઇમેઇલ અથવા SMS દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો
 • “પુષ્ટિ કરો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર સાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top