ભારતીય રેલવે દ્વારા સ્પોર્ટ્સ પર્સન પોસ્ટ્સ 2022 માટે ભરતી

રેલ્વે ભરતી સેલ (RRC ભરતી 2022) એ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ભારતીય રેલવે ભરતી 2022

રેલ્વે ભરતી સેલ (RRC), ઈસ્ટર્ન રેલ્વે, કોલકાતા વિવિધ કેટેગરીની 21 વર્ગોની જગ્યાઓ ભરવા માટે લાયક અને મેરિટોરીયસ સ્પોર્ટ્સ પર્સન પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. વર્ષ 2022-23 માટે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા સામે ઉત્કૃષ્ટ રમતગમત વ્યક્તિઓ. ઇસ્ટર્ન રેલ્વેમાં વિવિધ કેટેગરીમાં 21 જગ્યાઓ ભરવા માટે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટાની ખાલી જગ્યાઓ માટે લાયક અને મેરિટોરીયસ સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સ ઓનલાઇન અરજી કરે છે.

પોસ્ટ નું નામ

સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

આ ભરતી માટે કુલ 21 જગ્યાયો છે

શૈક્ષણિક લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

નોંધ: ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

અગત્યની લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top