હવે કચેરીઓના ધક્કા માંથી મેળવો મુક્તિ ,ઘરેબેઠા જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઈન : જન્મની નોંધણીએ બાળકનો હક્ક છે અને તેની ઓળખ સ્થપવા માટેનું પ્રથમ પગલું છે. જન્મ અને મરણ નોંધણી અધિનિયમ, 1969 હેઠળ રજીસ્ટ્રારને દરેક જન્મ અને મરણની જાણ કરવી ફરજીયાત છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટે eOlakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે.

જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો 2023

પોસ્ટ ટાઈટલ જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઈન
વિભાગ આરોગ્ય અને કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
લાભાર્થીઓ ગુજરાત ના નાગરિક
સુવિધાઓનલાઈન
Official Website https://eolakh.gujarat.gov.in/

ઓનલાઈન જન્મ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા

હાલ ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા આ તમામ પ્રક્રિયાઓ માટે ડિજિટલ ગુજરાતી પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ડિજિટલ ગુજરાતી પોર્ટલ પર આની નોંધણી થઈ શકે છે. અને વધુ eOlakh માં નામનું પોર્ટલ પણ બનાવવામા આવેલ છે. જેમાં રાજ્યના લોકોનું પ્રમાણપત્ર ની નોંધ અને પ્રમાણના પ્રમાણપત્રની નોંધ ઓનલાઈન કરી. નોંધની દિવસની 1 દિવસની અંદર દાખલાની સ્થિતિ 2 હોય છે અન્યથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો પુરાવાઓ હોઈ શકે છે.

જન્મ પ્રમાણપત્ર નોધણી માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

 • નિતિત નમુના અરજી પત્રકમાં
 • નિયત માટે જ્યાનો પ્રસંગ થયો તે બાબતનો પુરો (તમારી તપાસ દ્વારા)
 • માતપિતાના રહેઠાણ નો પુરો
 • સ્ત્રીની ઓળખનો પુરો
 • મહિલાની નોંધણી નુ પ્રમાણપત્ર
 • જો વિસ્તાર મા થયો હોય તો ગ્રામ્ય તમારી સાથે જ નોંધણી કરાવવી
 • શહેર વિસ્તાર માં થયો તો નગરપાલ અથવા મહા નગર ત્યાં નોંધણી કરવાની જરૂર છે.

જન્મ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ
 • આ પૃષ્ઠ પર, યોજના અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે “જુઓ” લિંક પર ક્લિક કરો. નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સીધી લિંક અહીં છે:-
 • ગુજરાત જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન PDF નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે:-
 • તમે ફક્ત આ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પ્રિન્ટઆઉટ લઈ શકો છો

મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત

જન્મ અને Deaths Act 1969 મુજબ, દરેક મૃત્યુ તેની ઘટનાના 21 દિવસની અંદર સંબંધિત રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં નોંધણી કરાવવી જોઈએ. નાગરિકોને મૃત્યુની નોંધણી કરવામાં મદદ કરવા માટે સરકારે કેન્દ્રમાં રજિસ્ટર જનરલ અને રાજ્યોમાં મુખ્ય રજિસ્ટ્રાર ફાળવ્યા છે. મૃત્યુની નોંધણી કરવાની નીચેની રીતો છે.

નોધણી ક્યાં કરાવવી

 • જો કોઈ ઘરમાં મૃત્યુ થાય છે, તો ઘરના વડા સંબંધિત રજિસ્ટ્રાર ઑફિસમાં મૃત્યુની નોંધણી કરવાને પાત્ર છે.
 • જો હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થાય છે, તો સંસ્થા દ્વારા અધિકૃત વ્યક્તિ સંબંધિત રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં મૃત્યુની નોંધણી કરવા માટે જવાબદાર છે.
 • જો જેલમાં મૃત્યુ થાય છે, તો જેલ ઇન્ચાર્જ સંબંધિત રજીસ્ટ્રાર કચેરીમાં મૃત્યુની નોંધણી કરી શકે છે.
 • જો કોઈ સાર્વજનિક સ્થળે મૃત્યુ થાય છે, તો સ્થાનિક પોલીસ ઈન્ચાર્જ અથવા ગામના વડા મૃત્યુની નોંધણી કરી શકે છે.

મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત ડાઉનલોડ કરો

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ઓપ્શન પસંદ કરો -> જન્મ / મરણ.
 • પસંદ કરો -> અરજી નંબર / મોબાઈલ નંબર.
 • એક બોક્સમાં અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર લખો.
 • બીજા બોક્સમાં વર્ષ લખો.
 • સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કરો.
 • PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી લ્યો ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે.

ઉપયોગી લીંક

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઈન અહીં ક્લિક કરો
મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઈનઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top