તલાટી,જુનિયર ક્લાર્ક માટે ઉપયોગી પંચાયતી રાજ ની PDF ડાઉનલોડ કરો અહીંથી

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા પંચાયત તલાટી અને ગુજરાત પંચાયત વિભાગોના કારકુનની ભરતી માટે લેવામાં આવતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં મોટાભાગના પ્રશ્નો પંચાયતી રાજ PDFમાંથી ગુજરાતીમાં છે.

પંચાયતી રાજ એટલે શું ?

  • પંચાયતી રાજને સમજવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ પંચાયતને સમજવી પડશે. પંચાયતનો અર્થ થાય છે ‘પાંચ જ્ઞાની માણસોનો સમૂહ.’ તેને સરળ ભાષામાં “પંચ” પણ કહેવાય છે.
  • સ્થાનિક સ્તરે, ગામનો વહીવટ ગામના જ અનુભવી, શિક્ષિત અને સાધનસંપન્ન માણસો દ્વારા કરવામાં આવતો હતો, વહીવટ કરનારા લોકોના વડાને ‘મુખી’ અથવા “સરપંચ” તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા.
  • મુખી અને તેના સાથી સભ્યો બહુમતીથી ગામના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતા હતા. મહાત્મા ગાંધીના મતે, “દેશના દરેક ગામનો વિકાસ થાય તો જ દેશનો વિકાસ શક્ય છે.” આમ, ગાંધીજીએ સ્થાનીક સ્વરાજનો ખ્યાલ આપ્યો.
  • સમય જતાં, ભારતની આઝાદી પછી, 1992માં 73મા બંધારણીય સુધારા હેઠળ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને આપણા મહાન બંધારણમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું.

ગુજરાતીમાં પંચાયતી રાજ PDF 2023

પોસ્ટ નું નામ ગુજરાતીમાં પંચાયતી રાજ PDF 2023
ઉપયોગ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે
વર્ષ 2022/23
ભાષા ગુજરાતી

ગુજરાતીમાં પંચાયતી રાજ PDF 2023

પંચાયત તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2022 માટે ફોર્મ ભરાયા છે, પરંતુ તેમની પરીક્ષાઓ બાકી છે. પંચાયતી રાજ ગુજરાતીમાં પંચાયત તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કના અભ્યાસક્રમમાં 15% ભારણ ધરાવે છે. ભારતનું બંધારણ જેટલું જરૂરી છે તેટલું જ ગુજરાત પંચાયતની પરીક્ષાઓ માટે પણ જરૂરી વિષય છે.

પંચાયતીરાજ પુસ્તક

ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૌતિક પુસ્તકો સાથે વાંચવાનું પસંદ કરે છે, તેમના માટે ગુજરાત પંચાયતી રાજ પુસ્તકો અહીં અમારી ટીમ દ્વારા સસ્તા ભાવે ઉત્તમ ગુણવત્તા સાથે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અમે તમને ગુજરાતીમાં શ્રેષ્ઠ પંચાયતી રાજ પુસ્તક ખૂબ જ સારા ભાવે મેળવવા માટે એક નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

પંચાયતી રાજ પીડીએફ ગુજરાતીમાં GPSC, UPSC, સચિવાલય, ગૌણ સેવા, PI, PSI/ASI, TET, TAT, HTAT, કારકુન, DY.SO, નાયબ મામલતદાર, તલાટી અને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ pdf.

ઉપયોગી લીંક

પંચાયતી રાજ PDF ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment