ડિજીલોકર ડાઉનલોડ કરો | ઑનલાઇન દસ્તાવેજ સુરક્ષા માટે શ્રેષ્ઠ એપ્લિકેશન

Digilocker App

ડીજીટલ લોકર અથવા ડીજીલોકર ડાઉનલોડ ડીજીલોકર એક તદ્દન વર્ચ્યુઅલ લોકર હોઈ શકે છે, જે જુલાઈ 2015માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોન્ચ કર્યું હતું. ડીજીલોકર ડીજીટલ ઈન્ડિયા અભિયાન હેઠળ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ડિજીલોકર એપ ડીજીટલ લોકર અથવા ડીજીલોકર ડાઉનલોડ ડીજીલોકર એક તદ્દન વર્ચ્યુઅલ લોકર હોઈ શકે છે, જે જુલાઈ 2015માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોન્ચ કર્યું હતું. … Read more

देखिये वायरल हो रहे इस वीडियो मैं कैसे चिता एक हिरन को भी नहीं मर पाया

चीते क बारे में आपने जरूर सुना होगा और कही लोगो ने देखा भी होगा। अगर आपने चीते के बारे में नहीं पता तो चलो में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हु। चीता दुनिया का सबसे तेज़ रफ़्तार से दौड़ने वाला जानवर है. ये सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से दौड़ सकता है। … Read more