વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 2024 । ધંધા માટે સરકાર 8 લાખ રૂપિયા સુધી ઓછા વ્યાજે લોન, જાણો યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી

Shri Vajpayee Bankable Yojana 2024: વાજપેયી બેંકેબલ યોજના નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા વ્યક્તિઓને સ્વ-રોજગારની તકો પૂરી પાડવાનો છે જેઓ હાલમાં બેરોજગાર છે, પછી ભલે તેઓ શહેરી હોય કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા હોય. વધુમાં, આ પહેલ વિકલાંગ અને દૃષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને લાભ લેવા માટે મદદરૂપ કરે છે.વાજપેયી બેંકેબલ યોજના દ્વારા ગુજરાતમાં આર્થિક કટોકટીથી પીડિત પરિવારોને રૂ.8 લાખ સુધી ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે . અમે આ Vajpayee Bankable Yojana (Loan Yojana In gujarat) ગુજરાતની સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરીશું જેમ કે વાજપેયી બેંકેબલ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી, દસ્તાવેજો, પાત્રતા, ફોર્મ પીડીએફ અને બેંક સૂચિ સંબંધિત માહિતી આ લેખમાં જાણવા મળશે.

વાજપાઇ બેન્‍કેબલ યોજના 2024 Highlight

યોજના નું નામ શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના 2024
લાભાર્થી ગુજરાતના પાત્રતા ધરાવતા તમામ જ્ઞાતિના લાભાર્થીઓ
વિભાગ કુટીર અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગના કમિશનર
લોનપરની સબસિડી ₹60,000 થી ₹1,25,000 સૂધી
સતાવાર વેબસાઇટ https://blp.gujarat.gov.in
શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના 2024

વાજપેયી બેંકેબલ યોજના 2024 નો હેતુ

રાજ્યના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવક, યુવતીઓ, અંધયુવાનોને સ્વરોજગારીની તક મળવી જોઈએ. જે માટે બેંક ધિરાણ શ્રી બાજપાઈ બેંકેબલ યોજના દ્રારા આપવામાં આવશે. બેરોજગાર યુવાનો તથા યુવતીઓ પોતાનો વ્યવસાય ચાલુ કરે અને આત્મનિર્ભર બને તે માટે Vajpayee Bankable Yojana શરૂ છે.

વાજપેયી બેંકેબલ લોન યોજના 2024 લાભ કોને મળશે ?

 • લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી 65 વર્ષ હોવી જરુરી છે. લાભાર્થી ઓછામાં ઓછુ 4 ધોરણ ભણેલ હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થીને પોતાના વ્યવસાય અનુરૂપ ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછી 3 માસની તાલીમ માન્ય ગણાશે. અને જો 1 મહિનાની ટ્રેનિંગ લીધી હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે.
 • લાભાર્થી પાસે 1 વર્ષનો ધંધાનો અનુભવ હોય તો પણ માન્ય રહેશે. લાભાર્થી વારસાગત કારીગર હોય તો પણ યોજના માટે સક્ષમ ગણાશે.
 • આ યોજનાનો લાભ લાભાર્થીને માત્ર એક જ વાર મળવાપાત્ર રહેશે. અન્ય વિભાગ દ્વારા આવી યોજનાનો લાભ લીધો હશે તો આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહિ.
 • આ યોજના હેઠળ અરજદારને vajpayee bankable yojana bank list જેમકે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, સહકારી બેંક, પબ્લીક સેક્ટરની બેંકો, ખાનગી બેંક દ્વારા લોન મેળવી શકશે.
 • સક્રિય સ્વસહાય જૂથ કે જેમનું ગ્રેડીંગ થયેલું હોય તેવા જૂથોને Vajpayee bankable Loan Yojana નો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

Vajpayee Bankable Loan Yojana મળવાપાત્ર લોન સહાય

 • ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • સેવા ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • વ્યવસાય ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • લોનની રકમ પર સબસિડીનો દર: ઉદ્યોગો, સેવા અને વ્યાપાર ક્ષેત્ર માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ સબસિડી ઉપલબ્ધ રહેશે.
 • વિસ્તાર General Category અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/ભૂતપૂર્વ સૈનિક/મહિલા/અંધ અથવા વિકલાંગ 40% કે તેથી વધુ વિકલાંગતા ધરાવતા
 • ગ્રામ્ય 25% 40%
 • શહેર 20% 30%

વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા જરૂરી દસ્તાવેજ

 • નિયત નમૂનામાં અરજી ફોર્મ (બે નકલમાં રજૂ કરવી)
 • પાસપોર્ટ સાઈઝના 2 ફોટોગ્રાફ (બંને અરજી ફોર્મ સાથે ફોટા ચોંટાડવાના રહેશે.)
 • ચૂંટણીકાર્ડ
 • આધારકાર્ડ
 • જન્મ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર / શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર(LC)
 • શૈક્ષણિક લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર (છેલ્લી પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તેની માર્કશીટ)
 • જાતિનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર (અનુસૂચિત જાતિ-SC અને અનુસૂચિત જન જાતિ-ST માટે)
 • 40% કે તેથી વધુ અપંગ/અંધ લાભાર્થીઓના કિસ્સામાં અપંગતા/અંધત્વની ટકાવારીનું સિવિલ સર્જનનું/સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર
 • તાલીમ/અનુભવનું પ્રમાણપત્ર.
 • જે સાધન-ઓજાર ખરીદવાના હોય તેનો વેટ/ટીન નંબરવાળા ભાવપત્રક અસલ જોડવું.
 • સૂચિત ધંધાના સ્થળનો આધાર. (ભાડાચિઠ્ઠી/ભાડાકરાર/મકાન વેરાની પહોંચ અસલ રજૂ કરવું.
 • વીજળી વપરાશ કરવાની હોય તો મકાન માલિકનું સંમતિપત્ર/ઇલેક્ટ્રિક બિલ.

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના 2024 અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • પ્રથમ Google સર્ચમાં “Bankable Scheme Portal” ટાઇપ કરવું રહેશે.
 • આ સર્ચમાં તમે ફાઇનાન્સ વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટની લિંક મળશે.
 • તેની માધ્યમથી તમે https://blp.gujarat.gov.in/ પર પહોંચી શકશો.
 • “શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ લોન યોજના” માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન માટેની પોર્ટલ પર ક્લિક કરવું રહેશે.
 • જો તમે આ પોર્ટલ પર આગમન કરવામાં આવ્યા ન હોય, તો “REGISTER” પર ક્લિક કરીને રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરવી.
 • રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરવાને માટે, તમારું મોબાઇલ નંબર અને કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરી આગળ વધી શકશો.
 • તમારું નામ, ઈમેઇલ આઈડી, પાસવર્ડ વગેરે વિગતો દાખલ કરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સમાપ્ત કરવી.
 • લાભાર્થી પ્રમાણે સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થયેલ હોય તો, “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લૉગિન કરી શકશો.
 • મોબાઇલ નંબર અને પાસવર્ડથી લૉગિન કરવાને પછી “New Application” પર ક્લિક કરશો.
 • “શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના” પસંદ કરીને ઓનલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરવી.
 • આપ્લિકેશનમાં તમારી વિગતો અને સરનામું દાખલ કરીને આગળ વધી શકશો.
 • પછી “યોજના વિગતો” માં પ્રોજેક્ટ વિગતો, વ્યાપાર વિગતો અને આવશ્યક વિત્તમાનની માહિતી દાખલ કરી શકશો.
 • “અનુભવ / તાલીમની વિગતો” માં તમામ માહિતી દાખલ કરીને “Save & Next” પર ક્લિક કરી શકશો.
 • આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે “Attachment” માં PDF ફાઇલ અપલોડ કરીને “Submit Application” પર ક્લિક કરી શકશો.
 • આ પ્રક્રિયા પૂરી થવાથી, તમારો ઑનલાઇન એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે, જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધવામાં આવશી શકશે.
 • છેલ્લી, તમારી ઑનલાઇન એપ્લિકેશનનું નંબર જનરેટ થઈ ગયેલ છે તેની જાણ મળશે.

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના હેલ્પલાઇન

શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આ લોન યોજનાની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકાશે. પરંતુ વધુ માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે, આ યોજનાના લાભ મેળવવા માટે સંબંધિત જીલ્લાના ‘જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર’માંથી માહિતી મેળવી શકાશે.

શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના અગત્યની લિન્ક

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ માટે અહી ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહી ક્લિક કરો