વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના 2024 । ધંધા માટે સરકાર 8 લાખ રૂપિયા સુધી ઓછા વ્યાજે લોન, જાણો યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી

Shri Vajpayee Bankable Yojana 2024

Shri Vajpayee Bankable Yojana 2024: વાજપેયી બેંકેબલ યોજના નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા વ્યક્તિઓને સ્વ-રોજગારની તકો પૂરી પાડવાનો છે જેઓ હાલમાં બેરોજગાર છે, પછી ભલે તેઓ શહેરી હોય કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા હોય. વધુમાં, આ પહેલ વિકલાંગ અને દૃષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને લાભ લેવા માટે મદદરૂપ કરે છે.વાજપેયી બેંકેબલ યોજના દ્વારા ગુજરાતમાં આર્થિક કટોકટીથી પીડિત પરિવારોને રૂ.8 લાખ … Read more