Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 | કુવરબાઈ મામેરુ યોજના 2024, રૂ.12000 સીધા બેંક ખાતામાં જાણો ,અરજી ફોર્મ અને સંપૂર્ણ માહિતી

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024: કુંવરબાઈ નૂ મામેરુ યોજના 2024 વિશે માહિતી મેળવો. આ યોજના ગુજરાત સરકારની છે. આ યોજનાના લાભ માટે અરજી કરવી છે જ્યારે પુત્રીના વિવાહ થાય છે. કુંવરબાઈની મામેરુ યોજનાના સ્થિતિ વિશે પૂરી માહિતી નીચે આપેલ છે.

2024 માં કુંવરબાઈ મામરે યોજનામાં, 01/04/2021 પહેલાં વિવાહ કરેલી કન્યાઓને Rs 10,000 સહાય મળશે અને 01-04-2021 પછી વિવાહ કરેલી કન્યાઓને Rs 12,000 મળશે. કુંવરબાઈની મામેરુ યોજના ઓનલાઇન મળશે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2024 | કુવરબાઈ મામેરુ યોજના 2024

યોજનાનું નામ કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2024
વર્ષે 2024
કેટલી સહાય મળવા પાત્ર 12000
અરજી કરવાનો પ્રકાર ઓનલાઈન
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ https://wcd.gujarat.gov.in/
કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2024

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2024 મુખ્ય હેતુ

સરકાર કોઈપણ યોજના લાવે તો એ યોજનામાં હંમેશને માટે લોકોનો હિત રહેલું હોય છે

દીકરી ના પિતા ને વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 અંતર્ગત સરકાર આપશે 110000 રૂપિયા ,દીકરી ના પિતા છો તો અહી થી ફોર્મ ભરો
કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના મુખ્ય હેતુ એ છે કે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકોને દીકરી ના લગ્ન પેટે આર્થિક મદદ થવાના ભાગરૂપે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલ છે

આ યોજનાનો બીજો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે દીકરીના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે છે અને સમાજમાં થતા બાળ લગ્ન પણ અટકે છે કેમ કે આ યોજના 18 વર્ષ પછી ના દીકરીઓને આપવામાં આવે છે જેથી લોકો આ યોજનાનો લાભ લેવા હેતુ બાળ લગ્ન કરતા નથી

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માં મળવાપાત્ર સહાય

 • તારીખ-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલા હોય તેવી કન્યાઓને 10,000 રૂપિયા સહાય
 • તારીખ 01-04-2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તેવી કન્યાઓને 12000 રૂપિયાની સહાય

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2024 પાત્રતા

 • લગ્નના સમયે છોકરીની વય 18 વર્ષ અને છોકરોની વય 21 વર્ષ જ રાખવાનો આદર્શ છે.
 • ગામમાં પરિવારની વાર્ષિક આવક 1,20,000 ના નીચે રહેવી.
 • શહેરના પ્રવાસકોની વર્ષિક આવક 1,50,000 ના પર ન પહોંચવી.
 • જો એક છોકરી બીજી વખત લગ્ન કરે છે, તો તેને આ યોજનાના લાભ મળશે નહીં.
 • લગ્નના બીજા વર્ષ સુધી, કુંવરબાઈને 2024 મામેરુ યોજના માટે અરજી કરવી જોઈએ

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના ની પાત્રતા માટેની આવક મર્યાદા

 • ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવક મર્યાદા રૂ. 6,00,000/-
 • શહેરી વિસ્તારોમાં આવક મર્યાદા રૂ. 6,00,000/-
 • સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગે કુંવરબાઈ યોજના હેઠળ વાર્ષિક આવક મર્યાદામાં વધારો કર્યો છે. હવે આવક મર્યાદાનું ધોરણ 6,00,000/- (છ લાખ) નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

કુવરબાઈ મામેરુ યોજના 2024: દસ્તાવેજ

 • બેટીનું આધાર કાર્ડ
 • છોકરીના જન્મની તારીખ ઉદાહરણ
 • છોકરીના જાતિનો ઉદાહરણ
 • વધુમતેની પસંદગી માટે દુલ્હન કાર્ડ
 • દુલ્હનના પિતાનું આધાર કાર્ડ
 • દુલ્હનના પિતાઓના વાર્ષિક આવકનું ઉદાહરણ
 • નિવાસની પુરાવો
 • દુલ્હનના પિતાઓનું સરનામું
 • લગ્ન: રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ
 • બેંક પાસબુકની ઝેરોક્સ
 • દુલ્હનના પિતાઓનું ડ્યુટી શીટ

કુવરબાઈ નું મામેરુ યોજના નું ફોર્મ ઓનલાઈન કઈ રીતે ભરશો

ગુજરાત રાજ્ય ના છેવાડા ના વ્યક્તિ ને વારંવાર કચેરી ના ધક્કા નાં ખાવા પડે તેના માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના પોર્ટલ શુરુ કરવા માં આવ્યા છે આ ને કારણે વ્યક્તિ પોતાના મોબાઈ દ્વારા પણ ફોર્મ ભરી શકે છે આ યોજના નો લાભ મેળવા માટે તમારે E samaj kalyan ની વેબસાઈટ ઉપર ભરી શકો છો

સૌથી પહેલા તમારે e samaj kalyaan ની વેબસાઈટ પર જવાનું રહશે

ત્યાર પછી ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ જો પહેલાનું રજીસ્ટ્રેશન ન હોય તો “new user plesase register here ને નોંધણી કરો ની પ્રક્રિયા કરવાની.

તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલમાં “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.

લાભાર્થી દ્વારા જે જ્ઞાતિપ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય, તે મુજબ યોજનાઓ e samaj kalyan.gujarat.gov.in login બતાવતી હશે.

જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મમાં જઈને જે પ્રમાણે માહિતી માંગેલી હોય તે પ્રમાણે ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમીટ કરવાની રહેશે.

લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી Submit કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.

ઓનલાઈન અરજીને આધારે Upload Document માં જઈને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ (Original Document) અપલોડ કરવાના રહેશે.

તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.

છેલ્લે, અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢી લેવાની રહેશે.

ઉપયોગી લિંક્સ

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો